SlovenskýEnglish

ODVOZ ODPADU

 • Komunálny odpad
  31. JÚL 2024
  Streda
 • Plasty
  12. AUG 2024
  Pondelok
 • Papier a VKM
  25. SEP 2024
  Streda
 • Sklo
  24. JÚL 2024
  Streda
STAŠKOVCE Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC STAŠKOVCE

Staškovce ležia v Ondavskej vrchovine v nadmorskej výške okolo 280 m. Vznikli v roku 1960 zlúčením dedín Veľké Staškovce a Malé Staškovce. Výmera katastra obce je 845 ha. Obec je obklopená prevažne listnatými lesmi a kopcami. V obci sa nachádza MŠ. V roku 2001 bola v obci zriadená farnosť.