SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Symboly obce

Erb

V modrom poli štítu na zelenej pôde strieborný (biely) lev so zlatou (žltou) zbrojou.

Štít

Neskorogotický

Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z druhej polovice 19. storočia. Odtlačok typária z roku 1868 sa zachoval na písomnosti z roku 1883, uloženej v Zemplínskom župnom archíve v Sátoraljaújhelyi (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Sátoraljaújhely, Törvényhatósági Bizottság iratai, 145/1884). Na pečati s kruhopisom SÁR. SZTASKÓCZ KÖZSÉG HIV. PECSÉTJE 1868 (ÚRADNÁ PEČAŤ VEĽKÝCH STAŠKOVIEC 1868) je vyobrazený na pôde lev v skoku.

Pečať

Pečať bývalých Malých Staškoviec, ktoré sú v súčasnosti tiež súčasťou obce Staškovce sa nám v archívoch nájsť nepodarilo. Vzhľadom na autentickosť a vek pečate, ako aj na skutočnosť, že starší (resp. iný) obecný symbol nám nie je známy, bolo odporúčané, aby sa toto znamenie stalo základom, východiskom pri tvorbe obecného erbu.

Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Neskorogotický štít bol zvolené pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike.

Predkladaný návrh sa stal platným erbom obce Staškovce po jeho prijatí obecným zastupiteľstvom.