SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

Obec zabezpečuje triedený zber len občanom - nie podnikateľským subjektom. Podnikateľské subjekty, ktoré chcú aby im bol vykonaný triedený zber, si musia uzavrieť samostatnú zmluvu so spol. Fúra. Triedený zber sa vykonáva vrecovým spôsobom. Vrecia neuzatvárajte sú určené na viacnásobné použitie.

Nádoby s komunálnym odpadom a vrecia s triedeným zberom je potrebné vyložiť pred bránu v deň vývozu do 06:30 hod. Zber sa môže uskutočňovať až do večerných hodín.

FÚRA s.r.o.

Jantárová 1

040 01 Košice

tel: 055 676 0132

Úsek pre komunálny odpad: 0911 902 941

Úsek pre separovaný zber, VKK a NO: 0903 902 092

e-mail: fura@fura.sk

  • Komunálny odpad
   05. JÚN 2024 Streda
   |
   03. JÚL 2024 Streda |
   31. JÚL 2024 Streda |
   28. AUGUST 2024 Streda |
   25. SEPTEMBER 2024 Streda |
   23. OKTÓBER 2024 Streda |
   20. NOVEMBER 2024 Streda |
   18. DECEMBER 2024 Streda |

   PATRIA SEM: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad

   NEPATRIA SEM: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad, ... Do nádob ďalej nepatrí: lístie, tráva, konáre, stavebný odpad, tlejúci odpad ani uhynuté zvieratá

   Zmesový komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a ani vo vreciach na to určených s nádpisom www.fura.sk NEBUDE VYVEZENÝ.

  • Plasty
   13. JÚN 2024 Štvrtok
   |
   12. JÚL 2024 Piatok |
   12. AUGUST 2024 Pondelok |
   11. SEPTEMBER 2024 Streda |
   10. OKTÓBER 2024 Štvrtok |
   11. NOVEMBER 2024 Pondelok |
   10. DECEMBER 2024 Utorok |

   PATRIA SEM: plasty označené rec. symbolom: PET fľaše, fólie, bublinkové fólie, igelitové obaly, plastové fľaše, preprávky, plastové stoličky, neznečistený polystyrén, fľaše od aviváže a drogérie

   NEPATRIA SEM: tetrapak, plastové fľaše od motorových olejov, plienky, obaly z jedál, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby, sifóny, plastové potrubia, rôzné hadice, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov, guma, žalúzie, kryty z neónov, bazény, sprchovacie kúty, autoplasty, nárazníky, plexisklo, lexan,strešná krytina, obaly z kávy a chipsov, vence, plastové sviečky, plastové materiály, ktoré obsahujú kov, bakelit

   Z 30-tich PET FLIAŠ môže byť vyrobená fleecová bunda

  • Papier a VKM
   27. JÚN 2024 Štvrtok |
   25. SEPTEMBER 2024 Streda |
   12. DECEMBER 2024 Štvrtok |

   PAPIER

   PATRIA SEM: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, stlačené krabice, kartóny (porezané na menšie kusy), papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi spinkami alebo skartovaný papier.

   NEPATRIA SEM: nápojové kartóny, knihy, väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, papierové vreckovky, servítky, kuchynské utierky, alobal, celofán a pod.

   10 ČASOPISOV sa môže zmeniť na krabicu z TV

   KOMPOZITNÉ OBALY- VKM (tertrapak)

   Zbierajú sa nápojové kartóny oznančené rec.symbolom.

   PATRIA SEM: čisté nápojové obaly od džúsu, mlieka, vína

   Tetrapack sa zbiera do samostatného vreca aj keď sa zber vykonáva v 1 deň s papierom

    

  • Sklo
   27. MÁJ 2024 Pondelok
   |
   24. JÚL 2024 Streda |
   23. SEPTEMBER 2024 Pondelok |
   21. NOVEMBER 2024 Štvrtok |

   PATRIA SEM: biele a farebné čisté sklo, nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre, sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín bez plastového vrchnáka, vázy, misky, nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy, poháre od kompótu, a pod.

   NEPATRIA SEM: znečistené sklo, zrkadlo, sklo s prímesami, bezpečnostné sklo, porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, sklenené fľaše od chemikálií, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla, sklo kombinované s inými materiálmi, žiarovky, plexisklo. Vratné fľaše vráťte späť do obchodu.

   5 POHÁROV stačí na výrobu vázy

  • Nebezpečný odpad
   04. JÚL 2024 Štvrtok |

   Občan odovzdá nebezpečný odpad priamo vodičovi. Zber sa nevykonáva po obci, ani zo zberných dvorov. Iba z 1 miesta, ktoré určí obecný úrad.

   PATRIA SEM: batérie a akumulátory, žiarivky, neóny, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby len zaschnuté, obaly obsahujúce yvyšky NL. Nebezpečný odpad sa odoberá len v pôvodnom balení.

   NEPATRIA SEM: eternit, sklenená vata

  • Elektro, Kovové Obaly
   08. AUGUST 2024 Štvrtok |

   ELEKTRO

   PATRIA SEM: biela a čierná technika, spínače, počítače, televízory, monitory, elektrické kosačky, a elektrické náradie

   Elektroodpad sa odovzdáva v celku, vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadnia

   NEPATRIA SEM: vyhrievacie telesa s výmurovkou, plynové spotrebiče, paraboly, benzinové kosačky

   KOVOVÉ OBALY

   PATRIA SEM: zbierajú sa konzervy bez zvyškov jedla, plechovky od alko a nealko nápojov, kovové obaly, čisté viečka z jogurtov, uzávery (vrchnáky) z kovu

   NEPATRIA SEM: hrnce, alobal, tlakové spreje od lakov, pletivo, kovové obaly kombinované s iným materiálom, obaly od liekov, obaly znečistené nebezpečnými látkami od farieb, lepidla, olejov