SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

História

Dedina pri pravom brehu Chotčianky bola majetkovou súčasťou panstva Makovica a patrila do Šarišskej stolice. Založil ju šoltýs s usadlíkmi okolo roku 1400. Prvý písomný doklad o nej pochádza z roku 1414.

V roku 1427 tu hospodárilo do 15 domácností. V roku 1600 bolo v sídlisku asi 5 domov a mlyn. V roku 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 9 až 5 poddanských domácností,
v roku 1900 bolo 177 obyvateľov.

V roku 1851 sú Staškovce ruskou dedinou v Šarišskej stolici, na okraji Zemplínskej stolice, s 3 rímskokatolíckymi a 158 gréckokatolíckymi obyvateľmi. Zemepánom je Dessewffy, posledná pošta v Nižnom Komárniku.

Údaje o obci z roku 1863 uvádzajú, že Staškovce sú súčasťou Zemlínskej župy, Vranovskému okresu. Počet obyvateľov je 314, používajú jazyk rusínsky. Prináležitosť k diecézam: ku Košickej rímskokatolíckej a k Prešovskej gréckokatolíckej. K cirkevným dištriktom: k Potiskému evanjelickému a. v. a Vnútrotiskému reformovanému. Vojenský doplňujúci obvod Užhorod. Daňový úrad a posledná pošta je Stropkov.

Z Vojenského opisu Zemplínskej stolice z 80-tych rokov 18. storočia sa uvádza vzdialenosť do Gribova je pol hodiny, do Prztiny 1 hodina, do Vladiče pol hodiny. V obci je kostol a dva mlyny z dreva. Leží v jednom údolí na brehu potoka Chotča. Lesy, ležiace v blízkosti obce sú zmiešané. Medzi okolitými vyvýšeninami je najpozoruhodnejší Sunnin. Tento panuje nad časťou okolia a zvrchu poskytuje dobrý výhľad.
Na začiatku 20. storočia sú Staškovce vyznačené ako Kis Tavas a Nagy Tavas (Malé a Veľké Staškovce.

Z východu susedí s obcou Miková, z juhu Maškovce, zo západu na šarišskej strane takisto Staškovce, zo severu tiež šarišská obec Suchá. Statkárom je rodina Semsey. Obyvatelia sú Slováci, riadia sa urbárom a žijú z vlastného poľnohospodárstva, z náboženského hľadiska sú gréckokatolíci, kostol aj faru majú v obci. V obci sa nachádza krčma z dreva.

Staškovce vznikli v roku 1960 zlúčením dedín Veľké Staškovce a Malé Staškovce. V zlúčenej obci Staškovce bolo v roku 1970 337 obyvateľov.
V obci bolo poľnohospodárske družstvo a ŠM. Mladí ľudia odchádzajú za prácou do ČR.

Symboly obce