• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Národný projekt: Dátové centrum obci a miest

Naša obec úspešne vstúpila do národného projektu - Dátové centrum obci a miest.

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Hlavným cieľom projektu (DCOM) je sprístupniť a zlepšiť poskytovanie eSlužieb občanom na úrovní regionálnej a miestnej samosprávy. Realizácia bude prínosom pre občanov a podnikateľov, pracovníkov obecných úradov a pre celú verejnú správu.

Zároveň je to aj realizácia zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (zákon o e-Governmente)

Naša obec bola vybraná ako jedna z 1400 obcí na Slovensku, ktorá je podporená v rámci národného projektu. Dňa 17.2.2015 bola technikom z firmy AutoComp Prešov nainštalovaná nová výpočtová technika, ktorá nahradí doteraz používanú zastaralú výpočtovú techniku obce. Postupne sa budú doinštalovavať všetký moduly pre poskytovanie elektronických služieb pre občanov a podnikateľov obce.

Zoznam aktualít

POZVÁNKA NA DEŇ MATIEK
Emailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Oznámenie emailovej adresy pre voľby prezidenta SR
Voľby prezidenta SR - informácia pre voliča
Pozvánka na Valentínsky ples
Pozvánka zabíjačka
Pozvánka Vrbov
Veľkonočný pozdrav
POZVÁNKA
Vianočný vinš
1 2 3 4 5 6 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: