• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
JO 271115-3-1 Štúdia uskutočniteľnosti projektu Premier Consulting, spol. s.r.o.
0.00 €
JO 271115-4-1 Štúdia uskutočniteľnosti projektu Premier Consulting, spol. s.r.o.
0.00 €
JO 271115_3_1 Štúdia uskutočniteľnosti projektu Premier Consulting, spol. s.r.o.
896.00 €
JO 271115_4 Štúdia uskutočniteľnosti projektu Premier Consulting, spol. s.r.o.
896.00 €
97/002/18 Poskytnutie úveru obci Prima Banka Slovensko a.s.
43857.49 €
97/006/18 Poskytnutie úveru obci Prima Banka Slovensko a.s.
71371.30 €
072PO130060 Výstavba oddychovej zóny a parku Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
072PO130020 Rekonštrukcia miestnych komunikácií Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
072PO130020 Rekonštrukcia miestnych komunikácií Staškovce EUROVIA SK, a.s.
76938.26 €
072PO130060 Výstavba oddychovej zóny a parku Pôdohospodárska platobná agentúra
42278.38 €
4909.6070004 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Staškovce EUROVIA SK, a.s.
71371.30 €
4/2016 Výstavba oddýchovej zóny s parkom JUMI-STAV spol. s.r.o.
43857.49 €
128/2016 Predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Obec Staškovce
2924.40 €
19/10/2015 Nakladanie so separovaným odpadom v obci NATUR-PACK, a. s. Bratislava
0.00 €
JO 271115-4 Vyhotovenie žiadosti o nenávratný príspevok,aktivita 3, opatrenie 7.2 Premier Consulting, spol. s.r.o.
896.00 €
JO 271115-3 Štúdia uskutočniteľnosti projektu, aktivita 1, opatrenie 7.2 Premier Consulting, spol. s.r.o.
100.00 €
I-20150134 Darovanie finančných prostriedkov SLOVANET, a.s.
12679.20 €
D2.1-20150114 Podporné aktivity obce SLOVANET, a.s.
5400.00 €
VP367-V1/P2A-V1 Bežný účet na financovanie EU fondov Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
1100/2015/UZ Zmluva o úvere Všeobecná úverová banka, a.s.
85358.00 €
1694/2015/D Zabezpečenie termínovaného úveru Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
PR02711 Kamerový systém obce Staškovce Pôdohospodárska platobná agentúra
85358.00 €
182/08/2015 Digitálny kamerový systém ŠEVT s.s.
101433.60 €
JO 2804 15 - 4 Vypracovanie žiadosti o platbu a monitor. správy Premier Consulting, spol. s.r.o.
830.00 €
JO 161214-3 Vypracovanie žiadosti o nenávratný fin. príspevok Premier Consulting, spol. s.r.o.
19999.00 €
5/2013 Dodanie a montáž širokopásmového internetu SLOVANET, a.s.
180000.00 €
4/2013 Poskytovanie služieb CVČ v pôsobnosti mesta Mesto Stropkov
59.21 €
3/2013 Poskytnutie dotácie na činnosť CVČ Mesto Giraltovce
62.70 €
2/2013 Vypracovanie žiadosti o nenávratný fin. príspevok Premier Consulting, spol. s.r.o.
999.00 €
1/2013 Dotáci na činnosť CVČ CVČ DÚHA
62.00 €
1/2012 Vývoz a likvidácia odpadu FÚRA,s.r.o.
14.40 
4/2011 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) Prima Banka Slovensko a.s.
8864.11 
3/2011 Zmluva o úvere Prima Banka Slovensko a.s.
0.00 
2/2011 Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty Prima Banka Slovensko a.s.
0.00 
1/2011 Za prenájom nebytových priestorov Obec Staškovce
355.20