• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Poskytnutie úveru Odb.: Obec Staškovce
Dod.: Prima Banka Slovensko a.s.
50000.00 €
Zmena zmluvných podmienok Odb.: Obec Staškovce
Dod.: Prima Banka Slovensko a.s.
200.00 €
Zmena zmluvných podmienok Odb.: Obec Staškovce
Dod.: Prima Banka Slovensko a.s.
200.00 €
Štúdia uskutočniteľnosti projektu Odb.: Obec Staškovce
Dod.: Premier Consulting, spol. s.r.o.
0.00 €
Štúdia uskutočniteľnosti projektu Odb.: Obec Staškovce
Dod.: Premier Consulting, spol. s.r.o.
0.00 €
Štúdia uskutočniteľnosti projektu Odb.: Obec Staškovce
Dod.: Premier Consulting, spol. s.r.o.
896.00 €
Štúdia uskutočniteľnosti projektu Odb.: Obec Staškovce
Dod.: Premier Consulting, spol. s.r.o.
896.00 €
Poskytnutie úveru obci Odb.: Obec Staškovce
Dod.: Prima Banka Slovensko a.s.
43857.49 €
Poskytnutie úveru obci Odb.: Obec Staškovce
Dod.: Prima Banka Slovensko a.s.
71371.30 €
Výstavba oddychovej zóny a parku Odb.: Obec Staškovce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Odb.: Obec Staškovce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Staškovce Odb.: Obec Staškovce
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
76938.26 €
Výstavba oddychovej zóny a parku Odb.: Obec Staškovce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
42278.38 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Staškovce Odb.: Obec Staškovce
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
71371.30 €
Výstavba oddýchovej zóny s parkom Odb.: Obec Staškovce
Dod.: JUMI-STAV spol. s.r.o.
43857.49 €
Predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Odb.: Ing. Milan Homza
Dod.: Obec Staškovce
2924.40 €
Nakladanie so separovaným odpadom v obci Odb.: Obec Staškovce
Dod.: NATUR-PACK, a. s. Bratislava
0.00 €
Vyhotovenie žiadosti o nenávratný príspevok,aktivita 3, opatrenie 7.2 Odb.: Obec Staškovce
Dod.: Premier Consulting, spol. s.r.o.
896.00 €
Štúdia uskutočniteľnosti projektu, aktivita 1, opatrenie 7.2 Odb.: Obec Staškovce
Dod.: Premier Consulting, spol. s.r.o.
100.00 €
Darovanie finančných prostriedkov Odb.: Obec Staškovce
Dod.: SLOVANET, a.s.
12679.20 €
Podporné aktivity obce Odb.: Obec Staškovce
Dod.: SLOVANET, a.s.
5400.00 €
Bežný účet na financovanie EU fondov Odb.: Obec Staškovce
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
Zmluva o úvere Odb.: Obec Staškovce
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
85358.00 €
Zabezpečenie termínovaného úveru Odb.: Obec Staškovce
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
Kamerový systém obce Staškovce Odb.: Obec Staškovce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
85358.00 €
Digitálny kamerový systém Odb.: Obec Staškovce
Dod.: ŠEVT s.s.
101433.60 €
Vypracovanie žiadosti o platbu a monitor. správy Odb.: Obec Staškovce
Dod.: Premier Consulting, spol. s.r.o.
830.00 €
Vypracovanie žiadosti o nenávratný fin. príspevok Odb.: Obec Staškovce
Dod.: Premier Consulting, spol. s.r.o.
19999.00 €
Dodanie a montáž širokopásmového internetu Odb.: Obec Staškovce
Dod.: SLOVANET, a.s.
180000.00 €
Poskytovanie služieb CVČ v pôsobnosti mesta Odb.: Obec Staškovce
Dod.: Mesto Stropkov
59.21 €
Poskytnutie dotácie na činnosť CVČ Odb.: Obec Staškovce
Dod.: Mesto Giraltovce
62.70 €
Vypracovanie žiadosti o nenávratný fin. príspevok Odb.: Obec Staškovce
Dod.: Premier Consulting, spol. s.r.o.
999.00 €
Dotáci na činnosť CVČ Odb.: Obec Staškovce
Dod.: CVČ DÚHA
62.00 €
Vývoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Staškovce
Dod.: FÚRA,s.r.o.
14.40 
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) Odb.: Obec Staškovce
Dod.: Prima Banka Slovensko a.s.
8864.11 
Zmluva o úvere Odb.: Obec Staškovce
Dod.: Prima Banka Slovensko a.s.
0.00 
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty Odb.: Obec Staškovce
Dod.: Prima Banka Slovensko a.s.
0.00 
Za prenájom nebytových priestorov Odb.: Slovak Telekom, a.s.
Dod.: Obec Staškovce
355.20