Kvalita poskytovaných služieb v prímestskej autobusovej doprave Prešovského samosprávneho kraja
Vážení respondenti,

radi by sme Vás požiadali o vyplnenie dotazníka zameraného na zistenie dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v prímestskej autobusovej doprave na území Prešovského samosprávneho kraja. Vami poskytnuté informácie budú spracované a použité na analýzu a zvýšenie kvality poskytovaných služieb.

Tento dotazník je anonymný a slúži pre objednávateľa (Prešovský samosprávny kraj) výkonov vo verejnom záujme.
Pohlavie *
Vek *
Ako často cestujete prímestskou autobusovou dopravou? *
Kedy počas kalendárneho týždňa cestujete prímestskou autobusovou dopravou? *
Platbu za cestovný lístok uskutočňujete? *
Ďalej
Prostredníctvom Formulárov Google nikdy neodosielajte heslá.
Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google. Ohlásiť zneužitie - Podmienky poskytovania služby