• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.staskovce.sk spravuje Obec Staškovce a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Staškovce

Adresa:
Obecný úrad Staškovce 
Staškovce č.74
090 23 Havaj

IČO00 330 981
DIČ20 2082 2485

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres:Stropkov
Región: Zelené Beskydy Bukovce
Počet obyvateľov252
Rozloha845 ha
Prvá písomná zmienkaMalé   Staškovce rok 1408

                                             Veľké Staškovce rok 1414   

Všeobecné informácie: obecstaskovce@gmail.com
Podateľňa: obecstaskovce@gmail.com
Starosta: Peter Gojdič,  e-mail:
Informácie o napĺňaní webového sídla: milangrosko@zoznam.sk

Sekretariát: 
Tel.: 
+421 54 7493322
Fax.: +421 54 7493322
E-mailobecstaskovce@gmail.com

Kompetencie:
Obec Staškovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Staškovce je zriadený v:

Stavebný úrad, mzdová účtareň a spracovanie účtovníctva  pre obec Staškovce sú zriadené na Spoločnom obecnom úrade vo Vyšnom Hrabovci so sídlom  v Stropkove, Hlavná 7. 
Telefón: +421 54 7422917 - účtovníctvo, stavebný úrad, 
E-mail: gabrielasurinova@zoznam.sk, olcakovas@zoznam.sk

Telefón: +421 54 7422840 - mzdová účtareň

Úradné hodiny:

Pondelok 7.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 15.30
Streda 7.30 - 15.30
Štvrtok 7.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 15.30


Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: